TAEKWONDONUN GENEL FAYDALARI

Fizyolojik ve biyolojik faydaları

Daha enerjik bir organizma sağlar.
Bedensel ve zihinsel yorgunluklara karşı direnci arttırır.
Kilo almayı önler vucud yağını düşürür.
Bedensen işlerde geç yorulmayı erken dinlenmeyi sağlar.
İç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar.
Vücutta kılcal damar sayısı artar.
Kalp üzerinde olumlu etkilere yol açar.
Kalp volümü artar,Kalbin pompaladığı kan miktarı arar.,sol ventrükülde hipertrofi olur,Kalbi besleyen kroner damarlar genişler.

Sosyolojik faydaları 
Farklı toplumların insanlarını kaynaştırır.
Belli amaçlara ulaşmada eğitsel bir amaçtır.
Grup çalışmaları ile fertler arasında karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı geliştirir.
Fertlerin kurallara uymasını ve dürüst olma özelliklerini geliştirir.
Fertler arasındaki sosyalleşme sürecini hızlandırır.
Her yaş meslek ve cinsten insanın boş zamanını değerlendirmesinde etkili bir araçtır.
Milletçe ihtiyaç duyulan karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir.
Kötü alışkanlıklardan uzak tutar,toplum dışı fertleri topluma kazandırır.
İnsanların çalışma ortamlarında yaşadıkları stres ve baskılardan kurtulmalarında bir araçtır.
Kişilerin toplum içinde statü kazanmalarını sağlar.

Psikolojik faydaları

İradeyi kuvvetlendirir zekayı geliştirir.
Telafi mekanizması olarak kompleksli insanların tedavisine katkı sağlar.
Seksüel dürtüleri fiziki harcamalara çevirir.
Kişiliği olumlu yönde geliştirir,mücadele ve dayanma gücünü arttırır.
Pozisyonlara ve sürpriz gelişen durumlara uyum sağlayabilme ve anında karar verebilme özelliklerini geliştirir,sorumluluk duygusunun oluşmasını sağlar.
İnsanın kendini yenilemesine yol açar ve hoşgörü duygularını geliştirir.

Taekwondo hayatı mükemmelleştirmenin yolu ve yöntemidir.
Taekwondo teknik , sanat ve felsefenin buluşmasıdır.

Taekwondonun yapısı iki temel faktör üzerine bina edilmiştir.Pratik değer ve ideolojik değer.
Taekwondonun pratik değeri doğal hareketler üzerine kurulmuş temel bireysel hareketleri içerir ve belirli kurallar bu hareketleri sınırlar ve sistemleştirir..Taekwondonun ideolojik değeri ise taekwondo ile özdeşleşmiş 3 temel ideal üzerine kurulmuştur.Teknik düşünce , sanatsal düşünce ve felsefi düşünce. Daha da öteye modern taekwondo bir felsefi eğitim ve mücadele sistemidir.
Taekwondodaki teknik düşünce
Taekwondonun teknik olarak görünümünün temeli taekwondonun pratik olarak çalışılmasından doğar..Çıplak elle kendi kendine savunma ve fiziksel eksersizlerin sağlığa katkısı taekwondonun pratik olarak değerini ve yararını ortaya koyar.
Bu nedenle taekwondodaki teknik ideal ,pratik çalışma ve antrenmanın uygulanması ve öğrenilen tekniklerinin insanın hayat şartlarına hazırlanmasını sağlamasını esas alır.Taekvondonun kişiye verdiği bazı ruhsal kazanımları taekwondo dışındaki farklı öğretilerden de elde edilebilir ancak taekwondonun teknik ideal ve kazanımları sadece taekwondo çalışmakla ortaya çıkar.Bu taekwondo çalışmaya özel bir kazanımdır. Bu etkileme insanın kendini tehlikelere karşı savunabilme yeteneği ve vücut sağlığının mükemmelliği olarak pratik hayata yansır.
Taekwondo çalışmasının pratik yaşamdaki dışa vurumu MUSUL olarak adlandırılır.

Scroll to Top